ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑ

Η μέθοδος της κουρτίνας παρέχει στον εκτροφέα διευκολύνσεις στις καθημερινές επιθεωρήσεις και εργασίες του. Έτσι, έχει τη δυνατότητα μιας συνεχούς και καθημερινής παρακολούθησης του κύκλου ζωής των σαλιγκαριών, χωρίς να τα ενοχλεί.

Με τη χρήση της κουρτίνας, τα κόπρανα του σαλιγκαριού πέφτουν κάτω και έτσι δεν έρχονται σε επαφή με τα σαλιγκάρια.

Απαραίτητη είναι η σπορά Λόλιουμ για γήπεδα.

Επίσης, υπάρχει αρκετός αερισμός που βοηθάει στη μη εξάπλωση των ασθενειών που συνηθίζουν να εμφανίζουν τα σαλιγκάρια.

Οι πλέον γνωστές καλλιέργειες σαλιγκαριών δεν είναι πλέον πρακτικές (π.χ. παλέτες - όρθιες φωλιές), καθότι παρουσιάζουν μειονεκτήματα, όπως κούραση στον εκτροφέα, ελλιπής αερισμός για τα σαλιγκάρια κτλ.   Επίσης, οι μέθοδοι αυτοί, είναι μη κερδοφόρες ως προς τις ποσότητες που έχει δυνατότητα ένα εκτροφείο να παράγει.

Το μόνο ίσως μειονέκτημα της μεθόδου αυτής, είναι το κάπως μεγαλύτερο κόστος κατασκευής του εκτροφείου έναντι των άλλων μεθόδων, λαμβάνοντας υπόψιν οτι χρειαζόμαστε το ένα πέμπτο του χωραφιού, αφού η εκτροφή σαλιγκαριών με την μέθοδο της κουρτίνας πολλαπλασιάζει το χώρο εκτροφής πέντε φορές. Για παράδειγμα, με τη μέθοδο κουρτίνας, αν κατασκευάσουμε ένα εκτροφείο 500 τετραγωνικών μέτρων, μας δίνει ουσιαστικά ένα εκτροφείο 2500 τετραγωνικών μέτρων, σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Έτσι, σε ένα δεδομένο χώρο 500 τ.μ. έχουμε πενταπλάσια παραγωγή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ!

Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες μας, μπορείτε σε μία έκταση των 500 τετραγωνικών μέτρων, να έχετε αποδόσεις που μπορούν να ξεπεράσουν τα 14000 κιλά.

Φυσικά και μπορούν να κατασκευαστούν πολύ περισσότερα εκτροφεία, πέραν του ενός.


Created by kdra | Copyright © 2015. All Rights Reserved.