ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Απαραίτητη είναι η προμήθεια υλικών και άλλων προϊόντων από την εταιρία μας. Τα προϊόντα που σας προσφέρουμε είναι εξειδικευμένα, τόσο στην αντοχή τους, όσο και στην καταλληλότητα τους, έπειτα από χρόνια πειραμάτων και δοκιμών. Όπως επίσης, στους χώρους αναπαραγωγής και πάχυνσης.
 2. Σχέδια για την κατασκευή της μονάδας, εγκεκριμένα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για άδεια κατασκευής της μονάδας, οπού δεν απαιτείται οικοδομική άδεια (Ν. 4056/2012) τύπου θερμοκηπίου με σιδερένιο σκελετό.
 3. Επίβλεψη των εργασιών έως το τελείωμα του εκτροφείου.
 4. Ολοκληρωμένη μελέτη για την σωστή διαχείριση της μονάδας.
 5. Συχνές επισκέψεις για την παρακολούθηση της πορείας της εκτροφής.
 6. Σας εξασφαλίζουμε την διάθεση ολόκληρης της παραγωγής σαλιγκαριών με συμβόλαιο. Επίσης, κρατάτε και το δικαίωμα της διάθεσης όπου αλλού εσείς επιθυμείτε.
 7. Πώληση πιστοποιημένης ειδικής τροφής για τους γεννήτορες και για τα μικρά.
 8. Αγορά πιστοποιημένων γεννητόρων με εγγύηση αναπαραγωγικής ικανότητας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ SNAIL HELLAS ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ. ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΣ


Η εταιρία μας επιδιώκει συνεργασίες με τους εκτροφείς ανά την Ελλάδα.

Με την αλλαγή των εσωτερικών εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση του συστήματος εκτροφής τύπου κουρτίνα, ο εκτροφέας αναλαμβάνει:

 1. Να αγοράσει δικούς μας γεννήτορες, καθώς επίσης και τα υλικά που χρειάζονται για την αλλαγή της εκτροφής.
 2. Την αγορά πιστοποιημένης τροφής για γεννήτορες και μικρά.
 3. Την αγορά αυτοματοποιημένων πινάκων υδρονέφωσης, οι οποίοι λειτουργούν με αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας.
 4. Ολοκληρωμένη μελέτη για την σωστή διαχείριση της μονάδας.


ΖΗΤΑΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ


Created by kdra | Copyright © 2015. All Rights Reserved.