Η SNAIL HELLAS ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΑ ΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ A ΚΑΙ Β:

 1. Επίσκεψη στον χώρο κατασκευής του εκτροφείου σας για έλεγχο της καταλληλότητας του εδάφους, των κλιματολογικών συνθηκών, καθώς και για την αποστολή κατάλληλων υλικών για την περιοχή σας.
 2. Σκαρίφημα από πτυχιούχο Δομικών Έργων για την χάραξη των θεμελίων κατασκευής εκτροφείου.
 3. Παράδοση ολοκληρωμένης μελέτης και σχεδίων για την συναρμολόγηση της μονάδας.
 4. Επίβλεψη της σωστής τοποθέτησης.
 5. Σχέδια εγκεκριμένα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνουν: α) Τεχνική περιγραφή , β) Σχέδια κατασκευής, γ) Στατική μελέτη, δ) Λεπτομέρειες κατασκευαστικών στοιχείων. Η μελέτη αυτή αφορά κατασκευές εκτροφείων σύμφωνα με το νόμο 4056/2012 στην κατασκευή τύπου θερμοκηπίου με σιδερένιο σκελετό και δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.
 6. Εκπαίδευση του εκτροφέα για τη σωστή διαχείριση της μονάδας.
 7. Παράδοση οδηγού προγράμματος εργασιών για την παραγωγική διαδικασία, καθώς και προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης της μονάδας.
 8. Υλικά για την ολοκλήρωση εσωτερικών παρτεριών με το σύστημα κουρτίνα για την αναπαραγωγή και πάχυνση.
 9. Προμήθεια ηλεκτρικής ταινίας δύο ζωνών, ραμμένη και έτοιμη προς τοποθέτηση, για την εκμηδένιση της πιθανότητας αποφυγής των σαλιγκαριών από τους χώρους του εκτροφείου.
 10. Σπορά Λόλιουμ για γήπεδα με πολυετή χρόνο βλάστησης, με 60 περίπου μέρες περίοδο ανάπτυξης.
 11. προμήθεια μπεκ νέφωσης.
 12. Πίνακας υδρονέφωσης με αυτόματη ροή νερού, που αποτελείται από αισθητήρα υγρασίας και αισθητήρα θερμοκρασίας.
 13. Πίνακα ηλεκτρικού ρεύματος για την ταινία, 24V δύο ζωνών.
 14. Πίνακας εργασιών σε καθημερινή βάση.
 15. Τοποθέτηση γεννητόρων με εγγυημένη την αναπαραγωγή τους.
 16. Πιστοποιημένη τροφή εισαγωγής για τους γεννήτορες και τροφή πάχυνσης μικρών.
 17. Συμβουλές και επισκέψεις καθόλη τη διάρκεια της παραγωγής.
 18. Παράδοση λάμπας UV για την απολύμανση του νερού.
 19. Μελέτη εγκατάστασης, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ρεύμα, φωτοβολταϊκών πάνελ, για την παροχή ρεύματος της μονάδας, ή ακόμη και άλλων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν συμφωνίας.
 20. Μελέτη και άδεια για γεώτρηση, κατόπιν συμφωνίας.
 21. Παράδοση αδείας λειτουργίας της μονάδας, κατόπιν συμφωνίας.


Created by kdra | Copyright © 2015. All Rights Reserved.